Τι είναι η κυστεοσκόπηση και πως γίνεται

Τι είναι η κυστεοσκόπηση και πως γίνεται

Οι πιο συχνές ενδείξεις για να γίνει μια κυστεοσκόπηση είναι η διερεύνηση μικροσκοπικής ή μακροσκοπικής αιματουρίας, ένα πιθανό εύρημα σε απεικονιστική εξέταση, οι υποτροπιάζουσες ουρολοιμώξεις, η επώδυνη ούρηση, η ακράτεια ούρων, η διερεύνηση αποφρακτικής ουροπάθειας (λιθίαση, όγκος, υπερτροφία προστάτη, στένωμα ουρήθρας).

Η κυστεοσκόπηση γίνεται με ειδικό εύκαμπτο κυστεοσκόπιο και με τη χρήση τοπικής αναισθησίας στο χώρο του ιατρείου μας. Σε σπάνιες περιπτώσεις, είναι απαραίτητη η αναισθησία με μέθη.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη κυστεοσκόπηση και τη τιμή της εξέτασης, επικοινωνήστε σήμερα με τον Χειρουργό Ουρολόγο-Ανδρολόγο Ευάγγελο Μπουλινάκη.