Πιστεύουμε ότι κάθε επαφή με τον ασθενή είναι μια ευκαιρία να βοηθήσουμε !

Μπουλινάκης Ουρολόγος

Διεύθυνση Ιατρείου Διευθυνση

Δορυλαίου 10-12 Πλ.Μαβίλη Αθήνα

τηλέφωνο επικοινωνίας 21064 55 293 - 6980-117-030

plasmacytoma of the testis in a patient

Multiple myeloma is a plasma cell tumor that homes to and expands in the bone marrow and
that, despite the new available drugs, remains incurable. We report the case of a 69-year-old

male with multiple relapsed multiple myeloma (MM), who was found to have a testicular plas-
macytoma. He presented with a gradually enlarging scrotal mass. Following orchidectomy,

pathologic examination of the specimen demonstrated a plasmacytoma.

A plasmacytoma is a discrete, solitary mass of neoplas-
tic monoclonal plasma cells in either bone or soft tissue.

Extramedullary plasmacytoma (EMP) is a non-frequent

manifestation during the natural history of multiple my-
eloma and is frequently associated with plasma cell bone

marrow infiltration. The most common locations for an

EMP include the gastrointestinal tract, pleura, skin, per-
itoneum, liver, endocrine glands, and lymph nodes. Tes-
ticular plasmacytoma is very rare, only a few cases have

been reported and is associated with poor prognosis [1].

Regardless of the association with underlying MM, plas-
macytoma of the testis is very uncommon [2,3]. Sev-
enty-one cases of testicular plasmacytoma have been

published up to 2008 [4]. The majority of these present
as extramedullary manifestations of MM (eMM). When

dealing with testicular plasmacytoma, the distinction be-
tween primary testicular EP and eMM is important given

the differences in prognosis and treatment pathways [5].
Case report

A 69-year-old male presented with a gradually increas-
ing mass in his left hemiscrotum. He had a history of mul-
tiple relapsed MM manifestating as multiple plasmacy-
tomas with minimal marrow infiltration, initially treated

with bone marrow transplantation.